Reservdelar Kopplingsschema för stickpropp Kopplingsschema för 13-polig stickpropp

Kopplingsschema för 13-polig stickpropp

rear view
13 klemmiga pistiku skeem

Nr

Beskrivning

Sladdfärg

1

Vänster riktningsvisare

Gul

2

Dimlykta

Blå

3

Belastning för strömkretsarna av pol 1-8 *

Vit

4

Höger riktningsvisare

Grön

5

Höger bakre kantljus och nummerskyltsbelysning **

Brun

6

Bromslyktor

Röd

7

Vänster bakre kantljus och nummerskyltsbelysning **

Svart

8

Backljus

Grå

9

Batteriets strömkrets (matningsström)

10

Ström styrd från tändningslåset

11

Belastning för strömkretsen av pol 10 *

12

Strömkretsen för signallampor för kopplingsanordningens anslutning (ansluten till pol 3)

 

13

Belastning för strömkretsen av pol 9 *